INNOFOKUS Etusivu
Haku

Miten kaupungeista ja alueista tehdään ”älykkäämpiä”? Kanadalainen tiedelehti ”Technology Innovation Management Review” julkaisi suomalaisten asiantuntijoiden artikkelit aiheesta lokakuun teemanumerossaan (29.10.2015) ”Smart Cities and Regions”

Kanadalainen Technology Innovation Management Review 10/2015 tiedejulkaisu kuvaa lokakuun teemanumerossaan suomalaista älykkään erikoistumisen strategiatyötä. Numeron pääteema liittyy älykkäisiin kaupunkeihin ja alueisiin (Smart Cities and Regions). Kuinka kaupungista tai alueesta luodaan älykäs? ”Älykkäät kaupungit ja alueet” -tematiikkaan liittyy alueen vahvuuksien määrittely, alueen eri toimijoiden (julkinen sekä yksityinen sektori) aktiivinen ja monialaisen yhteistyön aktivointi sekä alueella asuvien kansalaisten osallistaminen ja aktivointi monin eri tavoin alueen haasteisiin ja kehittämistoimenpiteisiin.

 

Euroopan alueiden voimakas urbanisoituminen on johtamassa siihen, että päättäjien, aluekehittäjien yhteistyössä eri asiantuntijoiden, yritysten ja kansalaisten voimin on luotava toimintamalleja, joiden avulla alueet pystyvät voittamaan urbanisoitumisen ja toisaalta maaseudun autioitumisen seurauksena syntyvät sosioekonomiset haasteet, luomaan hyvinvointia ja samalla kaupungeista sekä alueista edelleen kestäviä ja elinvoimaisia. Avoin innovaatioekosysteemi peräänkuuluttaa erilaisten toimittajien, mahdollistajien, käyttäjien ja kaikkien alueen kehittämiseen liittyvien asianomistajien toimivaa avointa, vuorovaikutteista ekosysteemiä. Euroopan alueiden komitean presidentti Markku Markkula kirjoittaa teemajulkaisun johdannossa älykkään erikoistumisen edellytyksistä. Älykkään erikoistumisen toteutumisen edellytyksinä ovat alueella eri toimijoiden yhteistyönä määritellyn RIS3 strategian toteutuminen, koko alueen innovaatio-ekosysteemin orkesterointi sekä alueella toimivien korkeakoulujen vahva rooli alueeseen liittyvässä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

 

Technology Innovation Management Review lokakuun teemanumeron esimerkkikaupunkina on pääkaupunkiseutu eli Helsingin suuralue ja kaupunkiesimerkkinä Espoon kaupunki. Julkaistut artikkelit luovat kuusi erilaista näkökulmaa älykkään kaupungin ja alueen kehittämiseen: alueelliset innovaatioekosysteemit, kaupungit osallistavien innovaatioalustojen kehittäjinä ja tarjoajina, viheliäiset ongelmat alueilla ja hyvinvointi, urbaani osaaminen (urban capabilities) sekä oppimislähtöinen kehittäminen (learning-driven development).

 

Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen hallinnoiman Innofokus –hankkeen ja Change2020 kehittämisohjelman tuloksia esitellään julkaisun artikkelissa: Orhcestrators of Innovation Driven Regional Development: Experiences from the Innofokus project and Change2020 programme.  

 

TIM Review (10/2015) Smart Cities and Regions –teemajulkaisun linkki:

http://timreview.ca/issue/2015/october

 

Teemanumeron vierailevina toimittajina toimivat:  Taina Tukiainen Aalto-yliopistosta, Seppo Leminen, Laurea ammattikorkeakoulusta sekä Mika Westerlund Carleton University Sprott School of Business, Kanadasta. Teemanumeron artikkelien kirjoittajina toimi Aalto-yliopiston European Urban Ecosystems (EUE) -hankkeen toimesta koottu suomalainen asiantuntijajoukko.

 

 

 

 

 

Haetko ideoita ja työkaluja siihen, kuinka vahvistaa hanketoiminnan vaikuttavuutta ja saada enemmän irti kehittämistyöstä? Miten korkeakoulut voisivat lisätä vuorovaikutusta yhteiskunnan ja yritysten kanssa hanketoiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi? Suunnitteletko tai oletko aloittamassa uutta hanketta? Pohditko millä tavalla verkostomaista, eri toimijaosapuolien yhteistä oppimista tukevaa toimintaympäristöä voitaisiin vahvistaa, ylläpitää ja arvioida. Ilmoittaudu mukaan verkkosessioihin, joiden teemoina ovat ”Hanketoiminnan uusi malli” sekä energisoivan, yhteistä oppimista tukevan toimintaympäristön rakentamista ja sen ylläpitoa ja arvioimista tukeva Toolbox -työkalu. Opit näihin työkaluihin on kerätty yhteistyössä kymmeniltä suomalaisilta ja kansainvälisiltä asiantuntijoilta.

 

KUULET ympäri Suomen kerättyjä esimerkkejä hanketoiminnan kehittämisestä. SAAT käytännön työkaluja hanketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. OPIT mitä "älykäs erikoistuminen" tarkoittaa käytännössä, kun siihen sovelletaan Change2020 kehittämisohjelman aikana kehitettyä hanketoiminnan uutta mallia. OIVALLAT uusia toimintatapoja ja -malleja tehdä hanketoiminnasta ja verkostomaisesta yhteistyöstä yhteiskunnallisesti vaikuttavampaa ja arvioida sitä.

Ilmoittauduttuasi saat sähköpostitse kutsun ja osallistumis-linkin näihin verkkotilaisuuksiin. Kaikki verkkosessiot järjestetään Connect Pro -alustalla. Osallistuminen näihin tilaisuuksiin ei edellytä ohjelmistolatauksia koneellesi.

                                    Tervetuloa mukaan!


TOOLBOX JA TRUST, RESPECT & JOY -mindset! Minkälaista on työskennellä ympäristössä, jossa läsnä ovat luovuus, ilo ja yhdessätekemisen energia - luottamus, kunnioitus ja ilo?
Mikä sen mahdollistaa tai estää? 

Change2020 kehittämisprosessit käynnistettiin Tamperella 12.-13.2.2014. Lue tapahtumaan liittyvä verkkojulkaisu 21.2.2014 TÄSSÄ ->

 

CHANGE2020

Change2020 ohjelman keskeisin argumentti on, että paremmalla strategisella suunnittelulla, verkostomaisemmalla toimintatavalla ja -mallilla, eri rahoitusinstrumenttien käytön kokonaisvaltaisemmalla suunnittelulla ja hyödyntämisellä sekä kehittämällä innovatiivisia t&k&i projektityöskentelyn toimintaympäristöjä, työkaluja ja verkostomaisempaa työkulttuuria, julkisesti rahoitetun hanketoiminnan tulokset ja yhteiskunnalliset vaikutukset paranevat.

Alueellisen älykkään erikoistumisen (Smart Specialisation) näkökulmasta merkityksellistä on se, miten eri rahoitusinstrumenttien käyttöä orkestroidaan ja millä tavalla korkeakoulut yhdessä sidosryhmiensä kanssa konkreettisella, vahvasti strategisesti hahmotetulla yhteistyöllä pyrkivät saamaan konkreettisia tuloksia aikaan.

Julkisrahoitteisen hanketoiminnan alueellisen vaikuttavuuden, yhteistyön sekä hyvin konkretisoituvien toimenpiteiden osalta yhteiskehittämisprosesseissa peräänkuulutetaan nyt joustavuutta, ketteryyttä, toimivia yhteistyön malleja ja niihin liittyviä toimivia työkaluja.

INNOFOKUS Change2020 ohjelma tarjoaa tähän erinomaisen platformin erilaisten kehittämisprosessien alustaksi ja toimintamallien kehittämiseksi.

Change2020 lähijaksoja järjestetään yhteensä neljä,
joista ohjelman avaus Tampereella (12.-13.2.2014), toinen jaksoTaulun kartanossa (8.-10.4.2014) Jyväskylän seudulla, kolmas lähijakso Rovaniemellä (29.9.-1.10.2014) ja viimeinen jakso Helsingissä 20.-21.11.2014.

Helsingissä 11.11.2014

Riikka Kuusisto
Projektipäällikkö, INNOFOKUS -hanke
Aalto-yliopisto

PAINA TÄSTÄ!

 

 

Uutiset 2015

06.06.2015: Orchestrating Regional Innovation Ecosystems – Espoo Innovation Garden, “Orchestrating regional innovation ecosystems is an emerging science—and an art. So it is important to research its secrets, learn how they work and why, and thus come to understand how to better maintain and improve them. That is what the many authors of this book—researchers, practitioners, businesspeople and politicians—have done. We must continue to learn how orchestrating these ecosystems creates opportunities for business, universities and local government, and enhances the quality of life of our citizens. The work accomplished here is exemplary and has much to offer to other regions in Europe.” – CARLOS MOEDAS, EU Commissioner for Research, Science and Innovation